Selectie reglement van de Royal Belgian Sailing Federation (RBSF) voor de ‘Allianz 2022 Youth Sailing World Championships’ (YSWC)

Dit selectie reglement is van toepassing voor het ‘Allianz 2022 Youth Sailing World Championships’, (YSWC) dat plaats vindt van 8 tot 15 juli 2022 in Den Haag, Nederland.

 1. Basisvoorwaarden om zich kandidaat te stellen voor het YSWC
 • Elke kandidaat moet ouder zijn dan 12 jaar en jonger dan 19 jaar op 31/12/2022 (geboren na 31 december 2003 en niet later dan 31 december 2010).
  • Elke kandidaat dient lid te zijn van een club die lid is bij Wind en Watersport Vlaanderen of bij Fédération Francophone du Yachting Belge. 
  • Elke kandidaat dient de Belgische nationaliteit te bezitten. 
  • Elke kandidaat dient een World Sailing ID te hebben.
  • Elke kandidaat of team in het geval van een tweemansboot dient aan de 2 vooropgestelde selectiewedstrijden, die in overleg met de desbetreffende klasse bepaald worden, deel te nemen (zie punt 4).
 • Selectie voor YSWC
 • Wanneer er voor een klasse maar 1 individu of team zich kandidaat stelt, dan zal dat individu of team geselecteerd worden voor deelname aan YSWC, mits deelname aan de 2 selectiewedstrijden.
  • Indien er voor een klasse meerdere kandidaten zijn, dan zal er een selectieprocedure zijn
 • Puntentelling bij selectieprocedure 
 • De punten worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A, “Low point System”. De punten als extractie (zie A4)van de reeksen tellen, niet de stand onder de Belgen.
 • De eindstand wordt bekomen door de scores van de geldige reeksen uit de selectiewedstrijden die van toepassing zijn op te tellen. Per 5 geldige reeksen is er één aftrek. 
 • De scores vastgesteld door het comité worden berekend volgens World Sailing RRS 2021-2024 Appendix A5. Omdat niet alle wedstrijdcomités even consequent omgaan met de hierin vermelde penalty’s, gelden de volgende afspraken: Score = laatste plaats +1. Dit wijzigt A5.    
  • Deze dus voor de scores voor: DNS = DNF = DSQ = OCS = BFD = UFD = DNC = RET en NSC  zijn aftrekbaar (Zie Appendix A10 van RRS 2021-2024)
  • Indien DNE verkregen onder regel 30.4 (zwarte vlag; onder regel 42 (App  P) ; onder regel 2 (fair sailing) en regel 69 (DGM en penalty P2.3). Deze scores zijn niet aftrekbaar.
 • De ‘laatste plaats’ wordt als volgt bepaald: van het selectie-evenement wordt het aantal deelnemers gedeeld door het aantal startgroepen en afgerond naar een geheel getal. 
 • Indien bij een selectiewedstrijd de laatste dagen een verdeling wordt gemaakt in Gold en Silver of gelijkaardig, dan tellen de reeksen na de verdeling niet mee voor de selectie of ranking.
 • Selectiewedstrijden

In onderstaande tabel worden de selectiewedstrijden per klasse weergegeven.

 Klasse Materiaal Selectiewedstrijden 
 Windsurfen mannen Youth iQFOil met 8.0m rig    
 Windsurfen vrouwen Youth iQFOil met 8.0m rig    
 One Person Dinghy mannen ILCA 615-17/04/2022Europacup Oostende30/04-01/05/2022U4 Medemblik
 One Person Dinghyvrouwen ICLA 615-17/04/2022Europacup Oostende30/04-01/05/2022U4 Medemblik
 Skiff mannen 29er30/04-01/05/2022U4 Medemblik14-15/05/2022U4 Workum
 Skiff vrouwen 29er30/04-01/05/2022U4 Medemblik14-15/05/2022U4 Workum
     Two Person DinghyMannen / gemend 420    
Two Person Dinghy vrouwen 420    
Two Person Multihull gemengd Nacra 15United 4 Workum 14-15/5/2022Dutch Youth Regatta 25-29/5/2022 
 Kiteboarding mannen FormulaKite   
 Kiteboarding vrouwen FormulaKite   
 • Deadlines voor inschrijving en selectie
 • 21/01/2021: deadline voor officiële kandidaatstelling voor deelname aan YSWC via het indienen van het inschrijvingsformulier in bijlage 1. Elk individu dient een inschrijvingsformulier in te vullen.
 • 21/01/2021: deadline voor betaling van het inschrijvingsgeld van € 1. 340,00 door de kandidaat (per individu) op het rekeningnummer BE11 2900 5318 7848 op naam van RBSF. 
 • 31/01/2021: deadline voor publicatie van alle kandidaten door RBSF op haar website https://belgiansailing.be/. Alle kandidaten worden ook via mail op de hoogte gebracht. 
 • 01/02/2022: deadline voor inschrijving voor YSWC door RBSF bij World Sailing
 • 15/02/2022: deadline voor betaling van RBSF aan World Sailing
 • 23/05/2021: deadline voor publicatie van de geselecteerden door RBSF op haar website. De (niet)-geselecteerde deelnemers worden ook via mail op de hoogte gebracht. 
 • 01/06/2022: registratie deadline: RBSF dient alle namen van de deelnemers door te geven aan World Sailing
 • Aanvullende regels
 • Door zich officieel kandidaat te stellen, aanvaarden de kandidaten dat zij bij een effectieve selectie, zullen voldoen de financiële verplichtingen die het RBSF in het kader van de YSWC voor hen is aangegaan. De kosten voor de Team Leader en coach(es) worden verdeeld over de verschillende deelnemers  (1 deel per deelnemer, niet per boot). 
 • Als in een individuele klasse een kandidaat de selectie behaalt, dient deze kandidaat ook deel te nemen aan de YWSC. Enkel in het geval van overmacht (bv. ernstige kwetsuur, ernstige ziekte) kan de selectie overgedragen worden naar de volgende in de ranking van de selectie voor de desbetreffende klasse.
 •  Een tweemansboot kwalificeert zich als één team, en dient ook als dit team aan de YSWC deel te nemen. Enkel in het geval van overmacht (bv. ernstige kwetsuur, ernstige ziekte) kan de selectiecommissie van de RBSF hier een uitzondering op toestaan.
 •  Na publicatie van de geselecteerden, hebben alle geregistreerde kandidaten het recht om beroep aan te tekenen tegen de selectie. Dit dient, ook in het geval van een hoger beroep, te gebeuren binnen de 7 dagen na publicatie. In dit geval zal de selectiecommissie een beroepscel ad hoc samenroepen bestaande uit minimaal 3 personen die het brevet IRO, IJ, NRO of NJ hebben. Hun beslissing is finaal m.b.t. de selectie.
 • De niet geselecteerde kandidaten krijgen het betaalde inschrijvingsgeld terug, ten laatste 14 dagen nadat de selectie definitief is.
 • De communicatie in verband met deze selecties gebeurt via de site https://belgiansailing.be/. Alle overige communicatie is ter informatie te lezen, en houdt geen andere publicatieverplichting in voor de toekomt.
 • Daar de sportieve werking van onze sport gecoördineerd wordt door de regionale federaties, zal de nationale federatie (RBSF) geen subsidies toekennen aan deelnemers en/of Team Leader / trainers. 

Bijlage 1.

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de wedstrijd ‘Allianz 2022 Youth Sailing World Championships’ die plaats vindt van 8 tot 15 juli 2022 te Den Haag, Nederland. 

 De kandidaat :

 • Aanvaardt het reglement in verband met de selectiewedstrijden Royal Belgian Sailing Federation  (RBSF).
 • Aanvaardt de selectie, indien hij geselecteerd wordt.
 • Kent de Notice of Race van de betreffende wedstrijd (indien gepubliceerd).
 • Aanvaardt alle financiële verplichtingen die Royal Belgian Sailing Federation (RBSF) heeft aangegaan in afwachting van de selectie.

Naam:______________________________________________________________________

Adres:______________________________________________________________________

Club:_______________________________________________________________________

Geboortedatum:____________________________________________________________

Email:______________________________________________________________________

Zeilklasse waarvoor men zich kandidaat stelt : ______________________________________

Enkel in het geval van tweemansboten : ik vaar samen met__________________________

Handtekening + datum

Handtekening van ouder/voogd voor minderjarige kandidaten + datum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s